Stichting Koos van der Sloot heeft de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst, dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zodra die wordt verleend is de Stichting ook formeel een erkende Stichting die valt onder de kwalificatie Goede Doelen. Schenkingen aan de stichting zijn dan fiscaal aftrekbaar.

 

Het bestuur bestaat uit:

*Henk Deinum, voorzitter

*Annet Huisman, penningmeester

*Herman Nijholt, secretaris

 

De bestuursleden stellen hun diensten belangeloos ter beschikking aan de Stichting, behoudens een vergoeding van onkosten.

De Stichting bestaat sinds 19 februari 2018, maar is operationeel van 1 januari 2019, het moment waarop het beheer van de nalatenschap daadwerkelijk door de Executeurs van het Testament is overgedragen aan de Stichting. 

Beleidsplan:

Zie PDF

Financiële verantwoording:

Vanaf 2020 kan een financiële verantwoording opgevraagd worden. 

 

Uitgevoerde activiteiten 2018

Het catalogiseren en opslaan van de nagelaten kunstwerken van Koos.

 

Beschikbaar stellen van enkele werken van Koos voor een VierPlus  expositie in galerie Kunstlokaal nr.8 in Jubbega. (1 dec -9 dec 2018)

 

Beschikbaar stellen van enkele werken van Koos voor de tentoonstelling FRYSK in Museum Belvédère. ( 15 dec - 14 april 2019)

 

Activiteiten in voorbereiding.

Solotentoonstelling werk van Koos bij Obe/Tresoar, thema tijd - zomer 2020