top of page

Stichting Koos van der Sloot heeft de ANBI-status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de Stichting formeel valt onder de kwalificatie Goede Doelen. Schenkingen aan de stichting zijn dan fiscaal aftrekbaar.

 

Het bestuur bestaat uit

 

*Henk Deinum, voorzitter

*Annet Huisman, penningmeester

*Lolkje van der Kooi, secretaris

 

De bestuursleden stellen hun diensten belangeloos ter beschikking aan de Stichting, behoudens een vergoeding van onkosten.

De Stichting bestaat sinds 19 februari 2018, maar is operationeel van 1 januari 2019, het moment waarop het beheer van de nalatenschap van Koos van der Sloot is overgedragen aan de Stichting. 

Beleidsplannen

2019–2021 Zie PDF

2022-2024 Zie PDF

 

Verslag van activiteiten

 

2018 Zie PDF

2019 Zie PDF

2020 Zie PDF

2021 Zie PDF

2022 Zie PDF

 

 

Jaarrekeningen

 

2019 Zie PDF 

2020 Zie PDF

2021 Zie PDF

2022 Zie PDF

bottom of page