top of page

Veld van 12 – assemblages - 2014

Verscheen bij Kunstroute Open Stal 2013 in Oldeberkoop met als thema Het landschap in mijn hoofd. In deze nieuwe serie ‘Eggscapes’. Nu geen landschappen die nog min of meer refereren aan de fysieke werkelijkheid maar eerder abstracties van zwerftochten die mij kriskras door de landerijen van weleer laten dwalen. Landschappen die misschien alleen in mijn hoofd hebben postgevat maar door het gebruik van eieren een nieuwe universele zeggingskracht krijgen.

Tijdschalen – assemblages - 2013

Verscheen bij de solotentoonstelling Tijdschalen in Museum Joure 2013. In deze serie wordt meer afstand genomen van de eerdere virtinekastjes waarin de eierschalen werden getoond. De schalen zijn versterkt en aan elkaar verlijmd en functioneren als zelfstandig object zonder drager. Ook nu weer de tijd als belangrijkste thema. Niet om de meetbare kloktijd maar  eerder naar een tijdmaat die in ons zelf zit ‘als een uitbreiding van de eigen ziel’ zoals de vijfde eeuwse filosoof Augustinus het omschreef. 

Eggscapes – assemblages - 2011

Verschenen bij de solo-tentoonstelling Eggscapes in Tresoar – Fries historisch en letterkundig centrum, Leeuwarden, 2011 met een voorwoord van kunsthistoricus Rudy Hodel.

In deze landschapsserie wordt de ingeslagen weg met de eierschalen als belangrijkste medium verder uitgewerkt. Eieren ook nu als metafoor van persoonlijke herinneringen toen hij in zijn jeugd in de bossen en weilanden rondom Joure naar eieren zocht voor zijn eierverzameling. Een soort dagboek in eierschalen.

Bal Masqué - assemblages - 2009

Verschenen bij de solo-tentoonstelling Bal Masqué in Natuurmuseum Friesland Leeuwarden 2009-2010 met een voorwoord van kunsthistoricus Huub Mous.

Al direct in deze debuut tentoonstelling wordt duidelijk dat eierschalen en –dozen een belangrijk medium zijn. Ook het tijdsthema speelt meteen een centrale rol  in dit werk.

Op een Bal Masqué wordt op een afgesproken tijdstip het masker afgezet. Maskers van eierdozen en eieren als metafoor voor verleden, heden en toekomst.

bottom of page